Fem Olika terapi- och samtalsformer

Läs om de olika metoder som jag använder

Olika terapiformer

Samtalsmetoder och olika terapiformer

Mitt terapiarbete utförs under sekretess och under socialstyrelsens insyn, arbetet är  kvalitetssäkrat och  följer yrkesetiska riktlinjer. Jag har fullständig tystnadsplikt och du kan lita på att det du berättar för mig under samtal stannar mellan oss.

I mitt arbete som psykoterapeut är jag mån om att du ska känna dig välkommen och väl emottagen, så vi kan skapa en god allians och ett gott samarbetsklimat.

 

Jag har lång erfarenhet av att hantera svåra situationer och anpassar mitt arbete och metoder efter det som bäst gagnar situationen och den enskildes behov.  

KBT

Kognitiv beteendeterapi är vetenskapligt bevisat vara den mest effektiva terapiformen. Det finns flera inriktningar inom KBT.

CFT

Compassion-fokuserad terapi (CFT) är en inriktning inom KBT som fokuserar på välmående och utveckling.

Kris/trauma-behandling

Kris- & traumaterapi är en inriktning inom KBT som specialiserar sig på kriser och upplevda trauman.

Personlig utveckling

Du behöver inte känna dig sjuk för att ha nytta av psykoterapi. Jag kan hjälpa dig när du vill utveckla dig som person.

Parsamtal

Om det är en relation du vill utveckla är det mest effektiva att göra det tillsammans med båda parter i relationen.

Ring mig för rådgivning

Läs mer om psykoterapi

Vill du veta mer om psykoterapi? Läs mina korta artiklar om vad psykoterapi är för något!

Vad är en psykoterapeut?

(Kommer snart)

KBT eller psykoterapi?

(Kommer snart)