KBT Psykoterapi

Den vanligaste terapiformen med bevisat god effekt

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är den största inriktningen inom psykoterapi. Den är välbeprövad och har visats ha störst chans att ge en positiv effekt på klienten. Inom KBT finns ett antal olika inriktningar och metoder som är specialiserade på olika typer av problematik. 

Vad är KBT psykoterapi?

Kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT) är psykologiska behandlingsmetoder med vetenskaplig förankring som visat sig vara verksamma vid en rad olika problemområden.

KBT Psykoterapi

Fördelarna med KBT

KBT ger deg möjlighet att bli mer medveten om dina tanke- och beteendemönster, du får insikt om hur de kan påverka dig och hur du kan börja förändra dem för att må bättre.

Inriktningar inom KBT

KBT är numera ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika.

De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuten väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med.

I KBT finns flera metoder t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Schemafokuserad terapi, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, Acceptance and Committment Therapy (ACT), Compassionfokuserad Terapi (CFT), Dialektisk beteendeterapi (DBT).