Vad är psykoterapi?

Det låter kanske vetenskapligt eller strängt, men vad är psykoterapi egentligen?

De flesta har hört talas om psykologi och vet var det är. Att det handlar om hur vi människor fungerar i hjärnan; våra tankar, minnen, relationer och beteenden. Men vad psykoterapi är kanske vi inte har lärt oss i skolan. Det låter lite stelt och allvarligt, men det är helt enkelt ett namn på en behandlingsmetod som bygger på psykologi. 

Psykologi

Psykologi är vetenskapen om människans ”själsliv”; våra tankar, vårt medvetande. Det är studien om våra beteenden och relationer. Man pratar om mentala processer och funktioner. Psykologi används inom en rad olika områden, till exempel forskning och undervisning men också psykoterapi. Den moderna psykologin grundlades med Sigmund Freunds teorier om människans inre, men tankar om hur människans mentalitet fungerar har funnits ända sedan antika civilisationer. såsom det antika Grekland, Kina och Persien. 

Psykologi och psykoterapeuter

Ibland behöver vi som människor hjälp som inte egentligen handlar om att vi är fysiskt sjuka. Det är istället någon av de mentala aspekter eller processer som pågår i hjärnan, som vi behöver göra något åt. I så fall går vi inte till en ”vanlig”  läkare för att få hjälp, utan antagligen till en psykoterapeut. Symtomen kan mycket väl ta sig uttryck i fysiskt mående, såsom trötthet eller sömnlöshet, men själva orsaken finns inte att finna i det kroppsliga, utan i det själsliga. 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är då det vi kallar behandlingar som bygger på psykologins vetenskap, när vi behandlar människans själsliga aspekter. Vad är psykoterapi rent tekniskt? Jo, det betyder psykologisk (psyko) behandling (terapi). Det finns flera olika inriktningar inom psykoterapi, varav KBT (kognitiv beteendeterapi) är den vanligaste. Men bland de vanligare finns även MKT (Metakognitiv terapi), PDT (Psykodynamisk terapi) och IPT (Interpersonell terapi).

Den första formen av psykoterapi var Sigmund Freunds psykoanalys. Den används fortfarande i viss mån, men har blivit mindre vanlig. Psykodynamisk terapi (PDT) är annars den terapiform som påminner mest om psykoanalysen.

Orsaker till psykisk ohälsa debatteras

Det är fortfarande inte vetenskapligt bevisat varifrån psykisk ohälsa kommer, men man vet hur den får bränsle att fortsätta, och det är det man arbetar med att förändra inom psykoterapin. 

Vad är psykoterapi?
Om behandling

En psykoterapeut gör vid ett första besök alltid en bedömning och tillsammans med dig lägger ni upp en plan för behandlingen och vilken behandlingsmetod som psykoterapeuten ska använda sig av i första hand. Terapin har alltid ett tydligt mål, vilket du och terapeuten jobbar aktivt tillsammans mot. Sen är det viktigt att ni gör en så kallad ”vidmakthållandeplan”. Det är en plan för hur du ska kunna undvika att falla tillbaka i ditt tidigare (eventuellt negativa) mönster som du vill komma bort ifrån.

Tystnadsplikt och god relation

Alla licensierade psykoterapeuter har fullständig tystnadsplikt, så du behöver inte vara orolig för att något du säger kommer att lämna rummet. Tvärtom är det viktigt att du kan lita på din psykoterapeut och våga öppna dig för honom eller henne. Ju mer ni lär känna varandra, desto bättre; det kommer också leda till bättre resultat när terapeuten och vet mer om dig som person och människa. Däremot ska psykoterapeuter aldrig umgås privat med sina klienter, därför bör du heller inte gå i psykoterapi hos någon du känner.

Vanligt att gå i terapi

Enligt en rapport av Mendly från 2019 har 44% av svenska befolkningen någon gång gått i terapi. 9% gick för tillfället i terapi och 35% hade tidigare gått. Vidare såg man att 4 av 10 svenskar ville gå i terapi, men gjorde det inte. Det berodde till exempel på att de tyckte det var för dyrt, eller att de inte hade tid. 1 020 personer deltog in undersökningen och genomfördes av Ipsons NORM på uppdrag av Mendly.